Liveblog OV-Congres ’22: ‘Voor de woningbouwopgave is een hoogwaardig OV noodzakelijk’

Aangepaste dienstregelingen, personeelstekort, thuiswerken en de spits afvlakken. Allemaal onderwerpen die worden besproken bij het OV-Congres op dinsdag 21 juni. Hoogleraren, bestuurders en vervoerders komen spreken over de urgente vraagstukken omtrent de OV-sector en hoe zij uit de crisis zijn gekomen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.

15:23 – Einde van het OV-Congres ’22

De gemeenschappelijke boodschap op het congres is dat het OV onmisbaar is en erg nodig bij de maatschappelijke uitdagingen zoals de woningbouw en de duurzaamheidstransitie. Alle actoren die aanwezig waren bij dit congres kijken met grote ogen naar het Rijk om financiële steun. Die financiële steun kan de korte periode overbruggen dat de reiziger nog niet terug in het OV is.

Naast de grote ogen naar het Rijk, kijkt de OV-sector ook naar zichzelf: hoe kunnen wij het gedrag van de reiziger aanpassen en hoe kunnen we innoveren zodat het openbaar vervoer beter aansluit op de behoeftes van deze reiziger. Het onderstaande verslag biedt een uitgebreid overzicht van alles wat besproken is op het congres.

14:29 – We zijn bij het laatste onderdeel (op de borrel na) van dit congres belandt: het debat

‘Lagerhuisdebat’ bij het OV-Congres 2022. Foto: Marloes Kanselaar

De eerste stelling van Peggy Laurs van Vervoerregio Amsterdam luidt: Afschaling in 2023 heeft onomkeerbare gevolgen.

De meeste mensen in het publiek zijn het met deze stelling eens. Zelfs over het woord onomkeerbaar lijkt geen twijfel te bestaan. Freek Bos: ‘Als je alleen in een bus zit, zit je daar ook niet voor je plezier.’ Daarmee bedoelt Bos dat deze mensen moeten reizen met het OV. Als dit afgeschaald wordt, dan heeft het dus onomkeerbare gevolgen.

Stelling 2: Dunne lijnen moeten in stand gehouden worden ten koste van dikke lijnen.

De tweede stelling brengt meteen opmerkingen los. Dunne lijnen mogen echt niet weg gaan, zo roept het publiek. Op deze dunne lijnen is het enige alternatief de auto. Daar zijn geen deelscooters of OV-fietsen.

Niels van Oort benoemt een schijntegenstelling. Als er geld moet naar dunne lijnen dan moet het weg bij dikke lijnen. Dat hoeft helemaal niet. Als we mensen uit de auto willen halen dan moeten we ook echt de dikke lijnen laten bestaan. Als we naar inclusiviteit kijken, dan moeten die dunne lijnen ook echt bestaan. Het OV heeft meerdere doelen en de oplossing heeft dus niet één uitkomst.

Het gesprek vervolgt zich naar de prijs van het OV. Het OV is eigenlijk niet zo duur. Freek Bos zegt: Als je naar de compensatie per kilometer kijkt van je baas, dan redt je het vaak om het OV daar ook mee te betalen. Zeker als je een flexibel abonnement neemt.

Stelling 3: Het OV is al goed, we moeten het alleen beter verkopen.

Probeer een abonnement of een gratis kaartje. Het is belangrijk als mensen met het OV kennismaken door dit soort acties, luidt een reactie uit het publiek. Een andere vrouw uit het publiek stelt dat werkgevers er ook meer in betrokken moeten worden. Zij moeten het meer promoten.

Niels van Oort: de gedoe-factor van het openbaar vervoer moet verlaagt worden. Je kunt bijvoorbeeld een hoop werk doen in de trein. Dat moeten mensen ervaren. Net als met de deelfietsen. Je moet dat ervaren.

Aral Voskamp: We bereiken vaak ook de verkeerde doelgroep. We kijken vaak naar de mensen die al met het openbaar vervoer gaan. We moeten de mensen bereiken die er niet in zitten.

Stelling 4: Investeringen in de fiets (infrastructuur) mogen ten koste gaan van het OV-budget

Uit het publiek luidt meteen een kritiek op deze stelling: moet je niet je best doen om mensen met fysieke en mentale problemen in het OV te houden?

Niels van Oort: Ik wil ook wel in de groep gooien dat mensen niet willen fietsen. We moeten niet naïef dromen dat iedereen op de fiets moet. Mensen moeten natuurlijk vrij zijn om te bepalen of ze willen fietsen.

Het heeft daarnaast een grote impact op de openbare ruimte, luidt een reactie van een spreker uit het publiek.

De combinatie van fiets en OV is een ideale combinatie, zegt een man uit het publiek. Die wisselwerking is cruciaal.

Stelling 5: De reiziger (terug) in het OV? Breng de belasting op OV naar beneden.

Het belastingsysteem in het openbaar vervoer is enorm complex. En zeker nu met de ontwikkelingen van de verlaging van de brandstofprijzen en de subsidies op elektrische auto’s. Dat zijn allemaal voorbeelden dat het fiscale systeem raar in elkaar zit, licht Peggy Laurs toe. Hoe krijg je mensen terug het OV in? Het fiscale regime aanpassen volgens Laurs.

Freek Bos: alles omdraaien. 33 cent per kilometer is duurder dan een OV-kaart. De werkgever kan dus makkelijker de OV-kaart vergoeden.

Hoe zit het eigenlijk met de lobby? Gaat het daar niet mis, vraagt iemand uit het publiek. Niels van Oort zegt dat andere lobby’s sterk zijn en dat het OV akelig stil is. Corona heeft ons wel geholpen daarin. Als vervoerders kon je toen makkelijker samenwerken.

Helpt een belastingverlaging eigenlijk wel? Moet je niet meer gewoon aan het gemak van het OV denken, vraagt het publiek. Anderen zeggen juist dat ze denken dat kortingen wel werken.

Peggy reageert op het publiek door te zeggen dat ze zowel met de auto en het OV reist. Het is gewoon ingewikkeld en oneerlijk verdeeld. De auto is belastingtechnisch zoveel voordeliger en anders dan het OV. Dat moet anders.

Niels van Oort: de prijsprikkel helpt wel degelijk. Het andere punt klopt alleen ook, het openbaar vervoer moet ook comfortabel zijn. Dat sluit elkaar niet uit, het is allebei.

Laatste stelling: Een van de eerste zaken die we moeten doen is PR-locaties uitbreiden

Aral Voskamp zegt dat er zoveel auto’s zijn die we kwijt willen en dat de PR-locaties in de ring van Rotterdam dan niet werken. Als je eenmaal in de auto zit hoef je er ook niet uit. Freek Bos, zegt dat we misschien toch moeten accepteren dat de auto blijft en dat die autorijder blijft in combinatie met de trein. Als we de voorzieningen van PR-locaties verbeteren is het vast aantrekkelijk. Ook Niels van Oort is het daarmee eens: we hebben veel gefaalde PR-locaties afgelopen jaar.

Een busbouwer uit het publiek zegt dat bussen tegenwoordig echt mooi, schoon en aantrekkelijk zijn. Als we het busproduct samen promoten heb je ook geen PR-locaties nodig.

Samen optrekken, zowel trein als bus, dat is heel belangrijk. De OV-sector moet de handen ineens slaan, luidt een reactie uit het publiek. Meteen een mooie conclusie en gedachte als einde van het debat.

13:57 – Wijnand Veeneman onderzoeker bij TU Delft over governance van infrastructuren

Veeneman gaat spreken over onzekerheid: Hoe ga je daarmee om als OV-sector?

Veeneman vertelt dat het niet te traceren is wat het effect was van het OV op de infectiegraad. De invloed van corona in het eerste jaar van de pandemie op het openbaar vervoer was lastig in kaart te brengen. Nu weten we wel wat de invloeden zijn: minder reizigers.

Vervolgens legt de onderzoeker in een tabel onzekerheid uit. Daar maakt hij een onderscheid tussen korte termijn en lange termijn besluiten. In het geval van korte termijn moet je handelen op basis van beperkte kennis en is er sprake van een crisis. Zo stelde de overheid virologen in om het virus te managen. Als de onzekerheid instabiel is op lange termijn dan is er sprake van een transformatie. De komende mogelijke aanpassing van het OV-aanbod valt in het laatste transformatievakje.

Onzekerheid in het OV: laten mensen de in de pandemie aangeschafte auto staan? Wordt thuiswerken de norm? Wat zijn de effecten van een hogere energieprijs op autobezit? Veeneman, zegt dat hij dat ook allemaal niet kan voorspellen. Dat is onzekerheid en hoe gaf je daarmee om?

Als oplossing stelt Veeneman voor om periodes af te spreken wanneer de onzekerheid afneemt. Maak bijvoorbeeld keuzes op gebied van hybride werken. Tot die tijd moet je zorgen dat het niveau van het OV op het oude niveau blijft om de onzekerheid te overbruggen, dit moment is alleen wel eindig. Op een gegeven moment moet je keuzes maken en het aanbod aanpassen op de nieuwe realiteit.

Het alternatief is politiek heel aantrekkelijk: selffulfilling prophecy. Als je nu geld uit het OV haalt komen er minder reizigers: dan zegt de overheid ‘goed dat we geld uit het OV hebben gehaald omdat er minder reiziger zijn’. Dat klopt dus niet. Dan ben je de toekomst aan het voorspellen en dat kan niet.

13:35 – Aral Voskamp van het Havenbedrijf Rotterdam komt op na de lunch

Voskamp begint te vertellen dat de haven van Rotterdam steeds meer de stad uit gegaan is. Als je in het centrum van Rotterdam woont moet je maar liefst zestig kilometer fietsen als je bij het uitpunt van de haven wil komen, vertelt Voskamp. Er zijn nauwelijks OV-aansluiting naar de haven; een groot probleem.

Op de Maasvlakte hebben ze maatwerkvervoer ingevoerd als Havenbedrijf Rotterdam. Je kunt een zitplek reserveren op een bepaalde tijd met de Maasvlaktehopper. Met die busjes worden alle ritten uitgevoerd en dit bleek een schot in de roos, zegt Voskamp. Het gebruik is van vijftig reizigers per week is gestegen naar tweehonderd reizigers per week, binnen twee jaar. En het blijft stijgen.

Een van de oorzaken waardoor het groeit is omdat ze het uitbreiden. De metrolijn in Vlaardingen is aangesloten op de hopper. Daarnaast groeit het zo goed omdat ze als Havenbedrijf een centrale rol spelen in de organisatie van het openbaar vervoer. Ze zijn samen met diverse bedrijven aangesloten bij de organisatie: het is dus een werkgeversaanpak. En natuurlijk stijgt het ook veel doordat de coronamaatregelen opgeheven zijn.

Ondanks de kleinere budgetten is het OV-gebruik dus enorm gestegen door het maatwerk. Het werkt heel goed omdat de afstanden groot zijn. Als dat zo is werkt maatwerk enorm goed, zo blijkt.

12:25 – Mark Westendorp van Daimler Buses komt spreken

Westerdorp wil laten zien op welke manieren Daimler probeert de reiziger terug te winnen in het OV. Een eerste mogelijkheid is het design: hoe maak je het aantrekkelijk zodat de reiziger mee willen reizen? Hij komt met het voorbeeld van de automatische gereden bussen. Qua wetgeving is het nog heel ver weg om de bus in het dagelijks vervoer mee te laten rijden. Daarnaast gaat het ook om de binnenkant van de bus. Hoe zorg je dat de reiziger daar in wil?

Zo kunnen bussen een thema krijgen: een stadsplattegrond als vloer of een Olympisch stadion als thema, vertelt Westerdorp.

Een tweede punt dat Westerdorp noemt is data. De bussen van Daimler staan altijd in verbinding met het hoofdkantoor. De data biedt inzichten in het reisgedrag. Daarnaast kun je met data zo optimaal mogelijk omgaan met batterijen in de elektrische bussen.

Het derde punt dat Westerdorp noemt is 3D-pinten. Ze zijn gestart met het printen van onderdelen. Lees hier meer over in het onlangs verschenen artikel op OVPro.nl.

Kortom, laten we samen kijken hoe we het OV terug krijgen in het openbaar vervoer. Ik ben bijvoorbeeld vandaag ook met de auto gekomen omdat de OV-verbinding niet helemaal in mijn hoofd zit. Dit moet veranderen.

12:07 – Jon Worth doet ‘CrossBorderRail’ en wil in veertig dagen in Europa alle grenzen over

Worth belt met een videoverbinding in vanuit Estland. Hij probeert met zijn project problemen te laten zien van het Europese spoorsysteem. Tijdens de pandemie is het alleen maar moeilijker geworden om de grens over te steken met de trein.

Worth probeert elke interne Europese grens met de trein te passeren. Is er geen treinverbinding dan gaat hij met zijn vouwfiets de grens over.

Als grootste problemen noemt hij dat de sporen er liggen, maar dat er geen samenwerking is. Sommige sporen zijn verouderd en daarnaast missen aansluitingen tussen verschillende treinen waardoor je soms 4,5 uur op een station moet wachten.

Een schrijnend voorbeeld: een verouderde rails tussen Frankrijk en België bij Valenciennes. Niemand pakt het op, terwijl iedereen het wil. Een ander voorbeeld ligt op de grens met België en Nederland. Het spoor heeft geen hoogspanningslijn. De Belgen willen het spoor openen en verbouwen. Nederland wil het niet, want zij wil geen treinen door kleine steden hebben rijden op die plek.

Als je wil dat mensen op een internationale trein bouwen: zorg dan dat je internationale treinnetwerk evenveel aandacht krijgt als je nationale netwerk, roept Worth op. De reis van Stockholm naar Oslo is bijna onmogelijk met de trein. De trein naar Karlstad heeft te weinig personeel en is geschrapt. Daarnaast lag de trein naar over de grens naar Noorwegen maar liefst vijftien maanden stil.

11:52 – Inge Dirkx concessiemanager HTM Personenvervoer over afvlakken van de spits

Inge Dirkx op het OV-Congres. Foto: Sander van Vliet

Hoe krijgen we de reiziger weer terug in het OV? Duitsland heeft enorme kortingen gegeven, is die reiziger blijvend? En hoe zit het met het personeelstekort? Is thuiswerken een blijvertje? Dirkx begint haar presentatie met allemaal vragen.

We willen al heel lang dat mensen zich meer gaan spreiden over de dag. We zijn tijdens de pandemie gestart om daarmee te experimenteren. Je biedt een beter product aangezien het frequenter rijdt de hele dag. Het is ook goedkoper want je hebt minder voertuigen en personeel nodig.

Momenteel zien we dat mensen wel terugkomen in het openbaar vervoer bij HTM, maar dat zijn voornamelijk recreanten. De scholieren en studenten komen ook goed terug. De abonnementhouders komen veel minder terug in het openbaar vervoer, vertelt Dirkx. Ook merkt ze op dat er hele grote verschillen zitten in reizigers tussen verschillende stadsgebieden.

Dan gaat Dirkx verder over de spreiding. We willen de reiziger terug, maar niet in de spits. Het is een lastig dilemma omdat scholen bijvoorbeeld ook ’s avonds geen les willen geven. Verschil in tarieven wordt vaak als oplossing genoemd, maar uit onderzoek blijkt dat het verschil dan erg groot moet. Conclusie van haar verhaal: de reiziger bepaalt uiteindelijk.

Lees ook het interview met Dirkx.

11:23 – Christel Mourik directeur van de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag komt op

Mourik wil de korte termijn vraagstukken van het verdwijnen van de reiziger uit het OV verbinden aan de grotere maatschappelijke opgaves. Maatschappelijke opgaves zoals duurzaamheid en woningbouw.

Coronaherstel in het openbaar vervoer zijn grootste plannen met een grote druk, vertelt Mourik. Voor de pandemie was er sprake van een groei van het openbaar vervoer van drie procent, en op sommige plekken zelfs tien procent per jaar. Mourik vertelt dat ze zelfs in gesprek was met veiligheidsinstanties over mogelijke drukte op perrons.

Gelukkig hebben we tijdens corona met het Rijk afspraken kunnen maken over de financiën, een riante regeling. Het idee was om maximaal te blijven rijden, ondanks het wegblijven van de reiziger. Die periode heeft het Rijk 2,5 miljard euro gekocht.

Nu zegt het Rijk: wij stoppen met de financiële regeling. Dat werd uitgesproken op het moment dat in onze regio de bezetting twintig procent minder is. Daarmee hebben we vijf jaar aan groei gemist, zegt Mourik. En inmiddels weten we dat corona misschien helemaal niet voorbij is. Daarnaast hebben we een groot financieel vraagstuk op te lossen. We komen in mijn regio 120 miljoen te kort.

Vanaf 2025 komen er massaal nieuwe woningen in mijn metropoolregio, gaat Mourik verder. Het is een enorme opgave om die steden door te laten stromen. Ik moet dus met de vervoerders om de 120 miljoen te dichten en tegelijkertijd moet ik de investeringsbudgetten die ik had beschikbaar houd voor de toekomst.

De makkelijkste oplossing: twintig tot dertig procent van de dienstregeling er af. De pijn komt bij de reiziger terecht. Kan de woningbouwopgave wel in dit tempo door?

Een oproep naar het Rijk door Mourik: als we de maatschappelijke doelen op lange termijn willen halen dan is het openbaar vervoer cruciaal. Wat wij uitgeven aan mobiliteit is simpelweg te weinig.

Het Rijk heeft wel een nationaal groeifonds ingesteld: het metronetwerk wordt enorm uitgebreid. Als we hier allemaal in slagen, dan kunnen we de woningbouwopgave aan, zegt Mourik. De Randstadrail, zo blijkt achteraf, functioneert zoveel beter dan vooral geraamd. De Hoekse Lijn, had maar liefst drie keer meer reizigers dan voorspeld. Kortom, er is vraag naar.

We moeten het kind niet met het badwater weggooien en hebben die paar miljoen nodig om OV te laten herstellen van de pandemie. Het openbaar vervoer is namelijk cruciaal in de maatschappelijke uitdagingen.

10:37 – Roos Alink gedragspsycholoog van SmartWays komt de zaal toe spreken

Gedragspsycholoog Roos Alink spreekt de zaal toe. Foto: Marloes Kanselaar

We moeten aan de slag met gedrag de komende tijd. Hoe krijgen we mensen uit de auto het OV in? De mensen die nu niet in het OV zitten, werken over het algemeen thuis. Willen we die mensen terugkrijgen in het OV of toch andere mensen?

We moeten op andere doelgroepen focussen, thuiswerken is prima voor de lange termijn op gebied van duurzaamheid. We moeten dus kijken naar de automobilist; die moet veranderen. We moeten wel kijken naar de doelgroep die open staat voor verandering, benadrukt Alink.

Gedrag veranderen is heel moeilijk. Het is een kwestie van een lange adem. Gedrag is voor een groot deel onbewust, en daarop moeten we inspelen. Daar is tijd en kennis voor nodig. Dat onbewuste gedrag zijn gewoontes, 95 procent van de tijd. Zo gaat het ook met reizen: het is meer een gewoonte dan een bewuste keuze. De gewoonte en het gemak van in de auto stappen, dat verander je niet zomaar.

Gedragsverandering vindt plaats tijdens een zogenoemd life changing event, merkt Alink op. De corona pandemie, of bijvoorbeeld het wisselen van baan zijn voorbeelden van die momenten. Deze veranderingen kun je ook stimuleren. Laat ze het gedrag uitproberen en zorg dat ze het blijven doen. Thuiswerken bijvoorbeeld. Mensen werken niet in dezelfde hoedanigheid thuis en vallen over het algemeen terug in oude patronen. Het is heel belangrijk om mensen het gedrag vast te laten houden.

Dit kan met een implementatie intentie: we laten mensen een plan maken op welke dag ze op welke manier gaan reizen. Mensen hebben het dan duidelijk waarom en wanneer ze reizen. Door mensen zelf daarover na te laten denken zorg je ervoor dat het gedrag blijft.

10:16 – Freek Bos van Reizigersvereniging Rover spreekt de zaal toe

Freek Bos van Rover spreekt de zaal toe. Foto: Marloes Kanselaar

Bos begint zijn gesprek met een stelling: Vinden mensen in de zaal dat er op dit moment iets veranderd is ten opzichte van februari 2020?

De meerderheid in de zaal denkt dat er iets veranderd is. Maar eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Mensen kiezen om dezelfde redenen voor openbaar vervoer: reistijd, comfort en flexibiliteit.

Uit het onderzoek van Rover blijkt dat steeds minder jongeren een auto hebben, dat is een verandering ten opzichte van 2020. Misschien liggen daar wel kansen voor het openbaar vervoer.

Bos geeft aan dat er toch daadwerkelijk wel veel veranderd is in de OV-sector: minder reizigers en het wegvallen van de financiële ondersteuning van de overheid. Dat heeft ongekende gevolgen. Als werknemer kun je ’s ochtends misschien niet meer met de bus naar je werk.

Bos stelt met een knipoog voor om een permanente busbaan op de snelweg te creëren als creatieve oplossing: we kunnen mensen dan duurzaam en snel vervoeren. Ook in de stad: bestaand afval omtoveren tot een busbaan.

Conclusie: we houden allemaal van het openbaar vervoer en 2030 ligt om de hoek. We moeten de uitdagingen aan gaan!

9:45 – Niels van Oort spreekt over het OV na de pandemie

Van Oort focust zijn toespraak over de weg naar duurzame mobiliteit en zegt dat openbaar vervoer cruciaal is in deze duurzaamheidstransitie. De OV-sector moet zijn cruciale rol uitdragen.

Steeds meer mensen werken thuis: zestig procent geeft aan dat ze twee tot drie dagen thuis werken. Dit betekent dat ze minder met de trein reizen. De trein is een deel van haar reizigers kwijt.

De reizigers hebben de spits in de pandemie ontweken en beginnen nu weer in de spits te reizen. Hier ligt een uitdaging voor vervoersbedrijven en overheden, zegt Van Oort. Als de reizigers namelijk meer over de dag verspreid reizen, dan is dat een stuk efficiënter en goedkoper.

Van Oort vraagt aandacht voor de hele OV-keten. Voor- en natransport, deelmobiliteit speelt hier een belangrijke rol in. Tien en vijftien procent van de Nederlander weet niet eens wat een deelfiets of deelscooter is. Daar ligt een grote uitdaging: het OV moet inclusief en beschikbaar zijn voor iedereen.

Hoe moet de OV-sector ervoor zorgen dat reizigers terugkomen? Van Oort zegt dat het openbaar vervoer misschien moet experimenteren met de flexibelere abonnementen. Daarnaast is het ook belangrijk om met andere partijen te overleggen over het verspreiden van de reiziger over de hele dag. Ook is het belangrijk voor het openbaar vervoer om in gesprek te gaan met de overheid over de toekomst en duurzaamheid. Het OV moet zich profileren als de duurzaamheidsoplossing op gebied van vervoer.

Ook gaat het nog over de coronasteun. Van Oort noemt dat uit onderzoek blijkt als de coronasteun ophoudt dat personeel vertrekt. Nu zijn er al dringende personeelsproblemen. Dit effect moet de overheid zeker ook meewegen volgens de onderzoeker.

Lees ook het interview met Van Oort voorafgaand aan het congres.

9:40 – Opening OV-Congres

Vincent Wever opent het congres met een praatje en introduceert meteen de eerste spreker. Heel veel reizigers zijn terug, maar de goedbetalende reiziger blijft weg. Hoe kan dit? En komt die wel terug? Het woord gaat naar Niels van Oort van de TU Delft.

Auteur: Sander van Vliet, Redacteur OVPro

morenews

Niels van Oort: ‘Sommige reizigers zijn we gewoon structureel kwijt’

Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn lijkt het logisch dat de OV-sector weer functioneert als voor de crisis: dat de reizigersaantallen weer zijn zoals vanouds. De reizigers zijn alleen nog niet terug en het OV heeft het moeilijk. Komt die reiziger überhaupt wel terug of moet het openbaar vervoer zich aanpassen?

Inge Dirkx over het verdwijnen van de spits: “De reiziger bepaalt of het gaat lukken”

Inge Dirkx, concessiemanager bij HTM personenvervoer, is een van de sprekers op het OV-congres van 21 juni. Een van de belangrijke onderwerpen die ze wil aanstippen is het afvlakken van de spits. Dat kan namelijk veel geld besparen en daardoor krijgt de reiziger meer waar voor zijn geld. “Het wordt voor de maatschappij beter omdat… Lees verder ›

Rover bang voor forse prijsstijging reiziger vanaf volgend jaar

Reizigersvereniging Rover vreest dat de tarieven voor het openbaar vervoer vanaf volgend jaar fors omhoog gaan, terwijl de reizigers tegelijkertijd moeten rekenen op minder bussen, trams, treinen en metro’s. De inflatie en het stopzetten van de coronasteun aan OV-bedrijven door het Rijk per 1 januari gaan de prijzen flink doen opdrijven, denkt Rover.