Registreer je nu gratis voor dit Online Congres.

Inge Jacobs
Programmamaker

Gratis Online OV Congres 2020
Een duurzaam OV-systeem in 2030

Zelfs nu corona onze levens bepaalt, blijft het belangrijk om de verduurzaming van het OV-systeem niet uit het oog te verliezen. Mobiliteit speelt een onmisbare rol bij het tegengaan van klimaatverandering en de vermindering van schadelijke uitstoot. Welke keuzes moeten gemaakt worden bij de keuzes voor nieuwe OV-verbindingen? Hoe zorgen we ervoor dat ook op de ‘moeilijkere’ buslijnen zero emissie-voertuigen worden ingezet? En welke financiële middelen zijn nog beschikbaar? Dat en meer hoorde u op het Online OV Congres, dat op 30 juni en 1 juli 2020 heeft plaatsgevonden.

Partners & Sponsoren

Online congres

OVPro’s OV Congres 2020 heeft op 30 juni en 1 juli volledig digitaal plaats gevonden. Alle sessies konden vanuit uw stoel volgen op uw computer, tablet of mobiel.

De sprekers deelden hun kennis via live presentaties, interviews met de sessievoorzitters en video’s. Maar ook als deelnemer kon u uw mening laten horen en vragen stellen. Via diverse polls peilden we uw mening over uiteenlopende onderwerpen en met de chatfunctie was er de mogelijkheid direct vragen aan de sprekers die live in onze webstudio aanwezig waren te stellen.

Wat hield het online OV Congres in?

In 2 dagen van 14.00 tot 16.00 uur werd u verrijkt met kennis over onderstaande thema’s.

  • Succes van lightrailverbindingen. Op verschillende lijnen in het openbaar vervoer wordt het steeds drukker. Het is de verwachting dat die trend de komende jaar doorzet, aangezien steeds meer mensen in steden gaan wonen en werken. Het huidige OV-systeem is daar echter nog niet op ingesteld. Wat valt er te leren van nieuwe verbindingen en hoe kan dit bijdragen aan een toekomstvast OV-systeem?
  • Alternatieve brandstoffen. Nederland heeft momenteel een koploperspositie als het gaat om zero emissie-busvervoer. Maar tot nog toe zijn vooral de gemakkelijke lijnen geëlektrificeerd. Zonder duidelijke plannen komt de transitie tot stilstand.
  • De Modal Shift. De grootste stappen in duurzaamheid zijn niet zozeer te maken door verdere verduurzaming van het OV-materieel, maar door het autogebruik verder te ontmoedigen en ruimte te creëren voor deze mensen in het openbaar vervoer. Kan de huidige coronacrisis hier een rol in spelen?
  • Duurzaamheidsambities in coronatijden. De cijfers voor groei in het openbaar vervoer logen er de afgelopen jaren niet om: vrijwel alle studies voorspelden fikse groei. Dit heeft gezorgd voor innovatie en legde de druk op overheden om te handelen. Nu lijkt de noodzaak zo goed als weg. Maar is dat wel zo? Wat zijn de risico’s voor de ambities nu corona de plannen in de war schopt?

Juist nu dienen kansen gegrepen te worden. Stilstand van alle ambities ligt dus namelijk op de loer, vooral nu het OV het hoofd moet bieden aan de coronacrisis. Het is dus noodzakelijk dat alle betrokken partijen informatie uitwisselen over cruciale informatie en middelen die bijdragen aan een duurzaam OV-systeem. Denk dan aan plannen voor nieuwe HOV-verbindingen, financiële middelen voor nieuwe elektrische bussen en afspraken over overnameregelingen.

Tegelijkertijd biedt de coronacrisis juist een kans, omdat de meeste reizigers nu al hun gedrag verplicht hebben moeten aanpassen. Er valt een wereld te winnen door ervoor te zorgen dat veel meer mensen hun auto laten staan en gebruikmaken van het OV. Weliswaar is het OV-gebruik nu fors teruggelopen, maar het is ideale moment om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Met concrete geleerde lessen en duidelijke adviezen over alternatieve brandstoffen, de financiering van elektrische bussen en succesverhalen om mensen uit te auto te lokken, kreeg u tijdens het gratis OV Congres 2020 op 30 juni en 1 juli 2020 de handvatten om in de OV-sector een begin te maken met de afspraken uit het Akkoord van Parijs.

Sponsoren en Partners

Mediapartners